Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

ComSi kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ComSi, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ComSi verstrekt. ComSi kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

 

WAAROM COMSI GEGEVENS NODIG HEEFT

ComSi verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan ComSi uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

HOE LANG COMSI GEGEVENS BEWAART

ComSi bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

ComSi verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK

Op de website van ComSi worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ComSi gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Door het te anonimiseren kunnen we de informatie ook nooit naar u als bezoeker terugleiden.

 

GOOGLE ANALYTICS

ComSi maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief Adwords-advertenties van ComSi bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt geanonimiseerd waardoor deze niet terug kan leiden naar de bezoeker van de website. Deze informatie wordt vervolgens overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ComSi te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. ComSi heeft hier geen invloed op. ComSi heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@comsi.nl. ComSi zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

ComSi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ComSi maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ComSi verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@comsi.nl. www.comsi.nl is een website van ComSi. ComSi is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres: De Deel 1C, 8302 EJ Emmeloord
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 39089378
Telefoon: 0527-699321
E-mailadres: info@comsi.nl

Contact

ComSi B.V.
De Deel 1C
8302 EJ Emmeloord
(0527) 69 93 21
info@comsi.nl